Top
Trung tâm luyện thi đại học Diệu Hiền

Ban giảng huấn

Trung tâm luyện thi đại học Diệu Hiền

LUYỆN CÁC MÔN: TOÁN – LÝ – HÓA – SINH    VĂN – SỬ – ĐỊA – ANH VĂN

(KHỐI A, A1, B, C, D)

BAN GIẢNG HUẤN DO CÁC GIẢNG VIÊN ĐH CẦN THƠ
VÀ CÁC GIÁO VIÊN GIỎI TRƯỜNG CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG
ĐẢM NHIỆM

MÔN TOÁN: Tiến sĩ: Lê Phương Thảo

Tiến sĩ: Phan Hoàng Chơn

Tiến sĩ: Lâm Hoàng Chương

Tiến sĩ: Nguyễn Thanh Hùng

Tiến sĩ: Trần Ngọc Tâm

Thạc sĩ: Nguyễn Hữu Danh

MÔN LÝ: Tiến sĩ: Huỳnh Thanh Tuấn

Thạc sĩ: Lê Phước Dũng

Thạc sĩ: Võ Thành Cự

MÔN HOÁ: Thạc sĩ: Thái Thị Diệu Hiền

Thạc sĩ: Trần Kim Tiền

Thạc sĩ: Lê Minh Phú

Thạc sĩ: Nguyễn Lê Thảo Nguyên

Thạc sĩ: Huỳnh Thị Mỹ Trang

Thầy: Lê Thanh Tuyết

MÔN SINH: Tiến sĩ: Đặng Minh Quân

Thạc sĩ: Phan Thị Mai Khuê

Thạc sĩ: Võ Thị Ngọc Thùy

Thầy: Đỗ Việt Hùng

MÔN..ANH..VĂN: Thạc sĩ: Nguyễn Thiên Thanh

Thạc sĩ: Huỳnh Thị Hường

MÔN VĂN: Thạc sĩ: Phạm Thị Dung

Thạc sĩ: Nguyễn Hương Thảo

MÔN SỬ: Thầy: Đinh Ngọc Tuấn
MÔN ĐỊA: Cô: Nguyễn Thị Quý Tuyết

Trung tâm thường xuyên khai giảng các khóa:

I. KHÓA LỚP 12:

         Khóa lớp 12 các môn Toán – Lý – Hóa – Sinh. Khai giảng ngày 20/08/2016 học đến 30/06/2017. 

II.KHÓA DÀI HẠN:

1. Khai giảng: Ngày 01 tháng 09 học đến ngày thi THPT Quốc Gia 2017.

2. Khai giảng: Ngày 05 tháng 09 học đến ngày thi THPT Quốc Gia 2017.

3. Khai giảng: Ngày 15 tháng 09 học đến ngày thi THPT Quốc Gia 2017.

4. Khai giảng: Ngày 01 tháng 10 học đến ngày thi THPT Quốc Gia 2017.

5. Khai giảng: Ngày 15 tháng 10 học đến ngày thi THPT Quốc Gia 2017.

6. Khai giảng: Ngày 01 tháng 11 học đến ngày thi THPT Quốc Gia 2017.

7. Khai giảng: Ngày 10 Tết Âm lịch đến ngày thi THPT Quốc Gia 2017.

       Lớp luyện thi vào các ngành khó của các trường ĐH Công An, Quân Đội, Bách Khoa, Y, Dược (lớp học ít HS).

       Thời gian học 14 buổi/tuần (56 tiết). Trung tâm kiểm tra kết quả học tập của các em hàng tháng và báo kết quả học tập đến gia đình.